Bejelentés weboldalról

REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELEI 

A https://demo.ukapu.hu/ portál szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja. A regisztrált felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.   

A regisztrációkor nem élő vagy nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért az  Netszamuráj Kft. nem vállal felelősséget. 

 Az  Netszamuráj Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a https://demo.ukapu.hu/  kellő technikai és tartalmi biztonsággal, hatékonyan használható legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

A jelen regisztrációs feltételek, és adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait, dokumentumainak megváltoztatásának jogát az  Netszamuráj Kft. fenntartja, az aktuálisan érvényben lévő változat folyamatosan elérhető a weboldalon, így az Netszamuráj Kft. elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem vagy hiányos ismeretéből fakad.

JOGNYILATKOZAT

A jelen honlapon megjelenő tartalmak, képi megoldások és logók szerzői jogvédelem alá esnek, a Netszamuráj Kft. tulajdonát képezik. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag az Netszamuráj Kft. jogosult. 

A dokumentumokat, jogokat, képeket vagy azok részleteit a Netszamuráj Kft.előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve közzétenni tilos. 

Az Netszamuráj Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalán módosításokat, átdolgozást eszközöljön. A Netszamuráj Kft. nem garantálja a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentes voltát. A weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Netszamuráj Kft. kifejezetten kizárja.  A honlapon található információk szolgáltatása és gyűjtése az aktuális adatvédelmi jogszabályok előírásait figyelembe véve történik, a Netszamuráj Kft. szerzői jogvédelem alatt álló anyagot csak a jogvédelemmel rendelkező személy vagy szervezet előzetes engedélye vagy hozzájárulása esetében közöl.

ADATKEZELÉS

Tájékoztatjuk, hogy a Netszamuráj Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli és tárolja az e-mailben és a webrendszereiben szereplő személyes adatokat. 

További információk: 


You are being informed that your personal data included in this email and in this websystems, is processed and stored by Netszamuráj Kft. according to EU 2016/679 regulation (GDPR) and Privacy Policy. 

Further information: 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Küldés